Jõudluskontroll

logoJõudluskontrolli eesmärgiks on välja selgitada veiseliha tootmise eesmärgil kasvatatavate lihaveiste jõudlus, parandada veiseliha kvaliteeti ja suurendada tootmise rentaablust.
Lihaveiste jõudluskontrolli tehakse karjades, kus kasvatatakse lihatõugu veiseid või liha- ja piimatõugu veiste ristandeid lihatootmise eesmärgil. Jõudluskontrolli läbiviimiseks registreeritakse seemenduste, paarituste, loomade ostu-müügi, poegimiste, kaalumiste, mõõtmiste ja väljamineku andmed. Jõudluskontrolli teostatakse “B” meetodil, s.t andmeid registreerib loomapidaja või tema esindaja.

Lihaveiste jõudluskontrolli programm Liisu
Liisu on programm, mis võimaldab Interneti kaudu juurdepääsu lihaveisteveiste jõudluskontrolli andmetele ja mõeldud kasutamiseks lihaveisekasvatajatele ning neid nõustavatele konsulentidele ja tõuaretajatele, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i töötajatele ning aretusühistu konsulentidele praktilise töö lihtsustamiseks.
Liisu on mõeldud kasutajatele, kes soovivad kiiresti näha oma karja algandmeid. Liisu töötab kõikides operatsioonisüsteemides ning kõikide internetilehitsejatega. Lisaks on Liisu abil võimalus sisestada ise oma karja andmeid ning teha vastavaid päringuid nende andmete põhjal.
Liisu kasutamiseks palume saata vastavasisuline avaldus epj@epj.ee või aadressile F. R. Kreutzwaldi 48a, Tartu 50094.
Liisu kasutajatele väljastab kasutajanime ja salasõna andmetöötlusosakonna juhataja Inno Maasikas, telefon 738 7757, e-posti aadress epj@epj.ee.
Infot ja abi programmi kasutamise kohta annavad Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i klienditeenindaja Eha Mäetaga telefonil 738 7754 või e-posti aadressil eha.maetaga@epj.ee ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu lihaveiste spetsialist Reet Toi telefonil 433 3713 või e-posti aadress reettoi@hot.ee.

Tutvu ka Lihaveiste jõudluskontrolli õiguslike aluste ja juhenditega

Lihaveiste jõudluskontrolliga liitumiseks vajaminev dokumentatsioonlv_liisu_tasuline (1)