Geneetilisest hindamisest

Viimane pikem ülevaade ilmus lihaveiste geneetilise hindamise kohta EPJ infolehes.