Aberdiin-anguse Klubi sai kokku

16. septembril kohtusid 16 aktiivsemat Aberdiin-anguse kasvatajat Pärnus. Seekord “loomavabas” õhkkonnas sai arutatud lihaveisekasvatuse teemadel ja natuke peetud ka tulevikuplaane.

Positiivne on see, et anguse tõus on Eestis ka kunstliku seemenduse vastu huvi tõusmas, millega on lootust, et maailma tipparetus on jõudmas üha enam ka meie karjasid ilmestama. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu poolt pakutavate pullide sperma-nimekiri on anguse tõul ka võrdlemisi mitmekesine. Kõik huvilised peaks endale sellest nimekirjast midagi meelepärast leidma. Kohal olnud Tanel Bulitko ei välistanud tulevikus vajadusel ka kokkuleppeid väiksemateks eritellimusteks. Jane Mättik tegi sel teemal statistikat kajastava ettekande, milles olid viimaste aastate seemendustulemused ja näiteid kõigile, kel seemendamise mõte peas “idanemas”.

Tanel Bulitko tegi põgusa ülevaate hetke võimalikest turustamisvõimalustest ja algatas arutelu Eestis 2018. aastal toimuva Euroopa Anguse Foorumi korraldamise teemal. Sellega seoses tekkib varem või hiljem vajadus aktiivsemale töögrupile.

Klubi konkreetsemaks määratlemiseks ja jooksvate klubi kulutuste katmiseks sai otsustatud, et liikmetele kehtestatakse liikmemaks. Esimese olulise kulutusena nähti kodulehe tõlkimine inglise- ja vene keelde. Sellest aga täpsemalt olemasolevatele liikmetele juba meililistis.

Foto: Tanel Bulitko